Overslaan en naar de inhoud gaan

Heb je er ooit aan gedacht om actief te worden in onze club? Mogelijk vind je hieronder één of meer redenen die op jou van toepassing zijn. Of kan je misschien nog andere redenen verzinnen? In elk geval, het loont de moeite om de stap te zetten!

1. Ex-collega's ontmoeten?
Bij elke clubactiviteit heb je de gelegenheid tot een praatje met ex-collega's. Zo blijf je op de hoogte van lief en leed van elkaar. En in ruimere zin waren we uiteindelijk ooit allemaal collega's. De verhoudingen in de vroegere werkomgeving spelen binnen de club geen rol. En je leert je collega's ook eens van een andere
kant kennen.

2. Mijn vriendenkring uitbreiden?
Vrienden heb je nooit te veel. De activiteiten waar we regelmatig aan deelnemen geven ons het gevoel dat we heel wat van de andere deelnemers stilaan als vrienden kunnen beschouwen.

3. Heb ik hier wel tijd voor?
Velen onder ons besteden veel tijd aan hun kleinkinderen en beleven er plezierige momenten mee. De kinderen roepen daarenboven regelmatig je hulp in om klusjes op te knappen. Maar voor iets dat je graag doet maak je tijd, dus bijvoorbeeld elke week 1 of 2 halve dagen aan de club besteden moet kunnen.

4. Ben ik niet te jong?
Een veel gehoord argument bij jonggepensioneerden. Bepaalde leeftijdsgroepen kunnen zich meer aangesproken voelen tot specifieke activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld de activiteitengroepen stappers en fietsers echt wel voor zeer actievere clubleden bedoeld. En op culturele activiteiten staat er helemaal geen leeftijd. Trouwens als prille zestiger kan je kennis maken met alle generaties van de derde leeftijd, een echte verrijking.

5. Voel ik me er thuis?
Dat moet groeien, geleidelijk leer je tientallen clubleden beter kennen, weet je wat hun genoegens maar ook hun zorgen zijn. En bij vrijwel iedereen voel je je inderdaad onmiddellijk aanvaard.

6. Ik kom op plaatsen die ik anders nooit had leren kennen.
Je eerste ervaringen waren een bezoek aan een museum en een daguitstap, telkens begeleid door deskundige gidsen. Met gidsen hoor en zie je dikwijls zaken die je anders ontgaan, erg verrijkend. Telkens is er een onberispelijke organisatie en begeleiding.

7. Ik ga naar voorstellingen die ik zonder de club nooit zou meemaken.
Beiaardconcert, harp en fluit, Bulgaarse folklore, pianorecital, operette, voorstelling voor de kleinkinderen… Een eindeloze reeks van onvergetelijke ervaringen. En je moet zelf nauwelijks moeite doen om kaarten te bemachtigen, de club zorgt ervoor. Je gaat naar voorstellingen waar je anders niet bij stil zou staan, een uniek aanbod.

8. Ik wil zelf een steentje bijdragen aan de clubwerking!
Je leest in het clubblad dat er iemand gezocht wordt  met enige kennis die aansluit bij jouw ervaringen. Je aanbod wordt gretig aanvaard. Van het een komt het ander en uiteindelijk ben je nauw betrokken bij de organisatie van een aantal activiteiten voor de clubleden.

9. Ik geniet mee van de subsidies van mijn ex-werkgever.
Niet enkel het clubblad wordt met de subsidies betaald. Bij elke wandeling, voorstelling, feestdiner of uitstap wordt een deel uit de kassa bijgelegd.

10. Ik kan rekenen op de seniorenclub.
De organisatie van de activiteiten verloopt
vlekkeloos, dank zij tientallen vrijwilligers. Maar de club laat zijn leden ook in moeilijke tijden niet in de steek. Ziekenbezoek is een vast programmapunt. Ook hulp aan minder mobiele personen wordt georganiseerd.

"Hij die nooit de eerste stap durft zetten, staat gans zijn leven op één been!"

 <-->

🡡