Overslaan en naar de inhoud gaan

Beste collega's senioren,

De seniorenclub KU Leuven werd in 1962 opgericht onder impuls van het rectoraat. Ze ontvangt jaarlijks werkingssubsidies van de universiteit, de universitaire ziekenhuizen, Alma en sinds kort ook van UPC.

Alle niet-academische en niet-medische (brug)gepensioneerden van deze instellingen, evenals hun partner, zijn automatisch lid van de club. Jullie hoeven niets te doen en dus ook geen lidgeld te betalen!

Onze subsidiërende overheid ondersteunt de clubactiviteiten niet enkel financieel maar ook logistiek en participeert bij speciale gelegenheden. Anderzijds verantwoordt het clubbestuur zich systematisch via maand- en jaarrapporten.

Een eerste kennismaking met onze club zal wellicht gebeuren langs het tweemaandelijks clubblad dat jullie wordt toegestuurd. Het bevat alle inlichtingen over het ruim aanbod van activiteiten en verder nog een aantal informatieve en culturele rubrieken. We organiseren twee keer per jaar een "informatievoormiddag" voor nieuwe leden. Daar kunnen ze onder meer kennismaken met verantwoordelijken van de activiteitengroepen, de werking van het secretariaat en de voorzieningen in de COPALtuin.

Een greep uit het aanbod : maandelijkse bijeenkomst in Alma 1, kerst- en lentefeest, jaarlijks 4 daguitstappen, concerten, voordrachten, fietsen, wandelen, petanque, opleidingen, ... Met het volledig aanbod van activiteiten kunnen jullie elders in deze internetsite kennismaken. De kalender geeft rechtstreekse toegang tot de beschikbare informatie over een specifieke activiteit.

Wij prijzen ons gelukkig dat we beroep kunnen doen op tientallen vrijwilligers in diverse activiteitengroepen die jullie graag zullen verwelkomen op hun activiteiten. Nieuwe vrijwilligers zijn trouwens altijd zeer welkom!

 

   Namens het clubbestuur, 

   André Damman

🡡