Overslaan en naar de inhoud gaan
Vraag een login aan!


Hieronder wordt uitgelegd op welke manier je een login kan aanvragen. Met een login ben je automatisch geabonneerd op de nieuwsbrief, kan je ook het clubblad online lezen en kan je inschrijven voor onze activiteiten. Je krijgt daarenboven toegang tot enkel voor clubleden toegankelijke pagina's, zoals onder meer de fotoreportages.

De bedoeling is om in de nabije toekomst het aantal papieren clubbladen te reduceren en te vervangen door de digitale versie. Uiteraard kunnen clubleden die niet vertrouwd zijn met online functies het papieren clubblad behouden.

Hoe een login aanvragen?


De aanvraag gebeurt langs de functie ‘Nieuw account aanmaken’ , te vinden bovenaan op de login pagina.

Op het formulier dat dan getoond wordt vind je uitleg over de in te vullen gegevens. Kies een gebruikersnaam en een paswoord. De naam is vrij te kiezen maar is wel uniek binnen de registraties op de website.

Naast een geldig mailadres vragen we enkele persoonlijke gegevens zodat we de geldigheid van je aanvraag kunnen controleren. Een correct lidnummer is belangrijk om via de website inschrijvingen te kunnen doen. Om niet-geldige inschrijvingen te vermijden hebben we gekozen om je aanvraag voor een login pas te activeren na verificatie met het ledenbestand. Je krijgt binnen de week een bevestiging van je aanvraag.

Eenmaal je over een login beschikt kan je inloggen met je gebruikersnaam en paswoord. In de rechter kolom verschijnt 'Mijn profiel' waarmee je je paswoord, mailadres en je andere gegevens kan wijzigen. Let op : deze wijzigingen worden nog niet automatisch in onze administratie overgenomen. De wijziging moet nu nog aan het secretariaat gemeld worden.

In de rechtse kolom vind je ook 'Mijn inschrijvingen'. Langs deze weg kan je de stand van zaken van je inschrijvingen volgen. We raden aan, vooraleer te betalen, na inschrijving hier te verifiëren of je aanvraag aanvaard werd.

Momenteel kan je nog kiezen om het clubblad enkel digitaal te krijgen. Klik daarvoor op ‘Clubblad enkel digitaal’, kies je optie en verzend.

In de nieuwsbrief geven we regelmatig een kort overzicht van de laatste nieuwsberichten en de activiteiten voor de volgende maand. Via een link kan je het clubblad op de website bekijken. De nieuwsbrief bevat ook links naar de artikels van activiteiten.

🡡