Overslaan en naar de inhoud gaan
Datum activiteit

Culturele activiteit van de maand oktober (bis)    
Geleide rondleiding: Bij de Norbertijnen van Averbode

Maandag 16 oktober om 14 uur

Voorafgaande inschrijving en betaling van 8 euro per persoon, met vermelding van je clubnummer + ‘Averbode’ + ‘chauffeur’ of ‘medereiziger’.

Maximum 40 deelnemers.

We opteren voor carpooling. We vragen aan de chauffeurs uitdrukkelijk dat ze zich engageren om de anderen mee te nemen, zo niet geraken we in problemen! We vertrekken om 13 uur op het Sint-Jacobsplein, tegenover de KBC (nr 32). De chauffeurs zullen daar de medereizigers oppikken. (Een vrije gift aan de chauffeur is een optie). In Averbode parkeren de chauffeurs best  op de buitenparking, gelegen aan de Herseltsebaan 2 (Parking 1). Er is geen parkeergelegenheid op het binnenplein.

Wie een dikke 50 jaar geleden op een Vlaamse lagere school zijn broek versleet, kent vanzelfsprekend de abdij van Averbode. Je keek toen iedere week uit naar je Zonnekind, je Zonneland of je Vlaamse filmke. Had je bijzondere  ‘literaire’ verlangens, dan schreef je een gele briefkaart naar Nonkel Fons. Dat is intussen ‘la petite histoire’.

De ‘grande histoire’ en haar oorkonden zegt dat de abdij van Averbode ontstaan is in 1134-1135. Deze jonge religieuze beweging, de Norbertijnen, ook Premonstratenzers of Witheren – de witte pij nietwaar – genoemd, was pas in 1120 ontstaan onder de bezielende inspiratie van Norbertus van Xanten. Norbertus was – zo vertellen de verhalen – een rijke jongeman die zijn liederlijke leven plots onderbroken zag door een bliksemschicht die hem van zijn paard gooide (cf. Paulus) en een stem (van God) die hem opriep alleen nog het goede te doen. Hij werd priester, trok predikend rond en stichtte na enkele jaren de later toonaangevend geworden abdij van Prémontré, in een onooglijk dorpje in het noorden van Frankrijk.

De toenmalige nieuwe gemeenschap in Averbode was een dubbelklooster, met andere woorden ze bestond uit kanunniken, lekenbroeders en zusters. Kort voordien waren in de streek nog meerdere premonstratenzer stichtingen ontstaan, onder andere deze van Park nabij Leuven (1129) en deze van Tongerlo (circa 1133).

Een geschiedenis van meer dan 1000 jaar levert vanzelfsprekend een hoop verhalen, verhalen over opbouw en bloei, verhalen van afgebrande kerken en vernieling, verhalen van schoonheid en eruditie... Vandaag telt de abdijgemeenschap 55 norbertijnen waarvan er een 30-tal in de abdij wonen. De anderen leven en werken elders in binnen- en buitenland. Hun leeftijd schommelt tussen 25 en 93 jaar.

Je bent van harte uitgenodigd voor talloze verhalen. Of misschien inspireren ze (nadien) tot het ingaan op de uitnodiging tot een kortverblijf voor bezinning en gebed, Je zal het zien. Er kan veel in Averbode.

Na een introductiefilm geeft een boeiende wandeling langs de gebouwen van het voorplein en de abdijkerk met een blik in de sacristie, een inkijk in het leven van de Norbertijnen doorheen de tijd. Duur: ongeveer 1,5 uur.

www.abdijaverbode.be

Eddy Neerinckx, 31 juli 2023

🡡